Jegerprøven 2015 – avsluttet

Jegerprøven 2015 – avsluttet

Da er årets Jegerprøve i regi Orkla JFF avsluttet. Totalt 30 kandidater gikk opp til eksamen, og med en strykandel på bare 5% på første forsøk må vi si oss godt fornøyd! Vi gratulerer alle nye jegere!

Neste kurs planlegges

Les mer

Jegerprøven 2015

Orkla jeger og fisk skal også i år arrangere et jegerprøvekurs på nyåret med oppstart etter vinterferien. I den forbindelse kommer det her en del informasjon. Selve kursplanen er ikke helt klar per i dag, men vil bli lagt ut så fort det er ferdig. Alle de teoretiske samlingene vil foregå i OJFF sitt klubbhus som ligger vegg i vegg med Evjen skole (i gammelskolen). De praktiske samlingene vil foregå på ulike skytebaner i området. 
Les mer

Eksamen for jegerprøven

joomplu:77Torsdag ble eksamen for Jegerprøven avholdt i klubbhuset til Orkla JFF. Resultatet var jevnt over bra. 30 av 38 besto, som førte til en ståprosent på 78,9%. Dette er marginalt bedre enn i fjor, da 29 av 38 besto (76,3%).

Les mer