Historien

Johs Røhme

Johs Røhme

Orkla JFF ble stiftet den 13.august 1916 av tannlege Røhme og 14 andre fremstående   personer fra Orkanger. Foreningens første navn ved etableringen var «Orkedalens   Jæger og Fiskeforening», og hadde som hovedformål å ivareta jegernes og fiskernes   interesser i distriktet. Foreningen ble tilsluttet Norges Jeger og Fiskerforbund.   Foreningen var svært aktiv i årene fram til andre verdenskrig, og løste mange store   jeger- og fiskersaker som oppstod i dalføret.

Den 27.april 1946 var det samlet 21 møtedeltakere i Kaffistova på Orkanger for å diskutere muligheten eller nødvendigheten av å stifte enda en jeger- og fiskerforening for Orkdalen.

Om det var den politiske deling av foreningslivet etter krigen, eller om det var et generelt behov for enda en forening i dalføre som var grunnen skal være usagt, men resultatet ble i allefall at en ny forening så dagens lys. Den nye foreningen fikk navnet «Arbeidernes Jakt- og Fiskarlag for Orkanger og Omegn», og var tilsluttet Arbeidernes JFF. Denne foreningen gjennomgikk i 1955 en ny navneforandring, og fikk nå navnet «Orkanger og Omegn Jakt og Fiskarlag».

Den 1. januar 1960 ble Arbeidernes JFF og Norges JFF slått sammen til ett forbund, og den lange splittelsen var dermed opphørt. Lokalt ble dette etterfulgt av en debatt om sammenslåing av dalens to foreninger. Etter grundige og tildels vanskelige debatter, greidde man på årsmøtet den 1. mars 1975 å enes om et vedtak som gikk inn for sammenslåing. Den nye foreningen foreningens navn ble «Orkla Jeger- og Fiskerforening» og har pr. i dag omkring 630 medlemmer

.