JEGERPRØVEN 2021

JEGERPRØVEN 2021

Normalt bruker vi i disse dager å ta fatt på årets jegerprøvekurs. Slik situasjonen er per i dag og med de fasilitetene vi disponerer, får vi ikke til noe kurs i skrivende stund. Vi håper det kommer lettelser i restriksjonene rundt sammenkomster i løpet av våren/sommeren slik at vi får gjennomført et kurs etter hvert. Oppdatering/info vil bli publisert på hjemmeside og Facebookprofil når det blir aktuelt.