Jegerprøven 2015

Orkla jeger og fisk skal også i år arrangere et jegerprøvekurs på nyåret med oppstart etter vinterferien. I den forbindelse kommer det her en del informasjon. Selve kursplanen er ikke helt klar per i dag, men vil bli lagt ut så fort det er ferdig. Alle de teoretiske samlingene vil foregå i OJFF sitt klubbhus som ligger vegg i vegg med Evjen skole (i gammelskolen). De praktiske samlingene vil foregå på ulike skytebaner i området. 
Kurset er et praktisk, teoretisk og obligatorisk kurs som går over 10 kvelder i regi OJFF. I tillegg er det en digital eksamen som skal avholdes i regi av kommunen. På eksamen må minst 40 av 50 spørsmål besvares korrekt. 3 av samlingene kan tas som et nettstudium, men da må det for hver kurskveld tas en miniprøve der 12 av 15 spørsmål må være riktig. Utskrift av bestått miniprøve må da medbringes på neste obligatoriske kurskveld.
 
Prisen på kurset er 1800,- for medlemmer og ungdom født i 1999 eller senere. For ikke-medlemmer født i 1999 eller tidligere er prisen 2600,-. I tillegg kommer et eksamensgebyr 
til staten på 280,-. Det er selvfølgelig anledning til å melde seg inn i OJFF og betale 1800,-. Prisene for medlemskap i OJFF er for tiden fra 215,- til 645,-, avhengig av hvilket medlemskap som ønskes. Dersom noen ønsker å melde seg inn er det bare å ta kontakt med undertegnede. 
 
Personer under 18 år må ha særskilt dispensasjon fra politimesteren etter våpenlovens $ 29 eller samtykke fra den som har foreldreansvaret til å gjennomgå det praktiske kurs. Det vil si at personer under 18 år må levere en samtykkeerklæring med underskrift fra foresatte første kurskveld. Denne ligger snart ute på hjemmesida till OJFF: www.orkla-jff.no
 
Pensum er ”JEGERPRØVEN” utgitt av Norges jeger- og fiskerforbund. Eller ”JEGERPRØVEBOKA”, Tun forlag. Test i bladet JAKT tilsier at disse to er de beste. Begge koster rundt 400,- og må skaffes av hver enkelt deltaker. Disse fås kjøpt i de fleste bokhandler eller på nett.
 
VIKTIG!! Selv om du står på vår liste over interesserte er du ikke formelt påmeldt før kurset er betalt. Betalingsfrist vil være første kurskveld. Betalt kursavgift dokumenteres med gyldig kvittering første kurskveld. Huk av for kvittering ved betaling i nettbank!
 
Kontonr: 4270.15.12647. Vi tar også kontant betaling første kurskveld.
 
Dersom det skulle være noe du lurer på er det bare å ta kontakt med undertegnede.
 
Mvh
Erik Solem, 977 73 066 
Mail: ersolem@gmail.com