Elgbanen

Vi driver med trening og instruksjoner for jegere, konkurranser innen jaktfelt og elgskyting. Virksomheten er i hovedsak forlagt til Løkken elgbane. Banen er samlokalisert med Løkken skytterlag sin bane på Bjørnli (Løkken).  Banen er oppgradert slik at det er elektronisk anvisning på både fastmål og løpende elg.

På treningskveldene (hver tirsdag i sommerhalvåret) er det anledning for alle å skyte. Det er anledning til å skyte de obligatoriske trenings-skuddene og oppskyting til storviltprøven.Vi kan hjelpe til med treninger, gi råd om våpen og ladning og hjelper med å skaffe utstyr.

Oppskyting og treningskvelder starter kl 18.00

Jaktlag eller andre som ønsker å leie banen for egne kvelder og andre spørsmål angående aktiviteten på banen ta kontakt med leder.

Jaktfeltskyting.

6 forskjellige dyrefigurer på forskjellige avstander (maks 200 m). Hver figur har en inner – og en yttertreffsone. Det gis 3 poeng for yttertreff og 5 poeng for innertreff. Det skytes 5 skudd mot hver figur. Skytingen varierer med liggende, sittende (her kan man bruke en kasse/kabbe) og stående.

Elgskyting.

5 skudd sittende og 5 skudd stående mot elgfigur på 100 m. Så skytes 5 eller 10 skudd mot løpende elg også på 100 m.

Treninger.

Her er det mer valgfritt. Man kan skyte mot egen skive, dyrefigur eller løpende elg. Det finnes innskytingsbenk for testing av våpen og ammunisjon.