Jegerprøven 2014 – avsluttet.

Ojff sitt jegerprøvekurs ble avsluttet nå i juni. Nytt kurs vil bli satt opp på nyåret. Følg med på hjemmesida og FB.