Klubbhuset

Klubbhuset til Orkla jeger- og fiskeforrening ligger i den gamle skolebygningen ved Evjen barneskole.

Adresse: Emmavegen 8, 7300 Orkanger