Gjeddekonkurranse

Gjeddekonkurranse

Orkla JFF og Vannområde Orkla arrangerer lørdag 11. juni en fiskekonkurranse etter gjedde i Sika i Orkdal!

Fisketid: 11.00 – 15.00 (Møt opp i god tid for registrering)

GRATIS deltakelse! Fiskekort er ikke nødvendig

Hvor: Det kan fiskes gjedde i Sika, Vinterbakktjønna og Brandåstjønna, i tillegg til bekkesystemene som forbinder vanna. Alle vanna ligger langs gamle E39.

Redskap: Flue- og haspelstang

Premiering: Største fisk, minste fisk og flest fisk (kg)

Formål: Ta ut mest mulig gjedde. All annen fisk settes tilbake!
Tilstedeværelsen av gjedde ødelegger ørretbestanden i Sika-vassdraget, men elvemuslingen i Gjøvassbekken er helt avhengig av ørret for å overleve. Dette blir derfor et realt dugnadsfiske med premiering for få ut mest mulig gjedde fra vassdraget.

NB! Det oppfordres til samkjøring pga begrensede parkeringsmuligheter!