Status Husdalen

Da er vi godt i gang med Husdalsprosjektet. Det er satt ned et utvalg som jevnlig jobber med saken bestående av Torbjørn Evjen, Erik Solem, Lars Eggan, Knut Strand, Tor Åge Skinstad og Hans Ole Møkkelgård.

Det har så langt vært avholdt 4 møter der vi har fått på plass en ansvarlig søker i Ståle Kirkaune. Vi har fått tegnet nye tegninger i 3D basert på de som årsmøtet har vedtatt. Det har også vært avholdt et forberedende møte med kommunen som stiller seg positiv til prosjektet. I tillegg har det vært flere befaringer, bl.a. med ansvarlig søker og entreprenør for graving.

Det vil bli holdt en rivningsdugnad i Husdalen onsdag 22.juni kl. 17.30. Oppfordrer alle som har lyst og anledning til å møte. Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.

Ellers går aktiviteten på banen som vanlig, med skyting hver tirsdag og torsdag, samt firmaskytinger en gang i blant.