Desinfisering 2011

De lokale reglene for desinfisering vil i praksis være de samme for 2011 som de har vært de siste årene.

Orkla Fellesforvaltning følger ”føre var”-prinsippet når det gjelder desinfisering. Det er for seint å reagere hvis vi først skulle bli smittet. Derfor har vi for Orkla en egen og stengere forskrift for desinfisering. Tilsvarende er innført i de større elvene i Trondheimsfjorden.

All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres før bruk i Orkla. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i Orkla. Attest på at dette er utført skal vises fram ved leie av fiske eller kjøp av fiskekort. Attesten skal tas med og vises fram ved eventuelle kontroller.

I praksis vil dette si at alt eller deler av utstyret ikke skal desinfiseres hvis:
– det er nytt
– det ikke er brukt siden i fjor
– hvis det var i Orkla det sist ble brukt
Forutsetningen er at utstyret ikke har vært utenfor landets grenser.

Tilreisende fra utlandet slipper desinfisering hvis alt utstyr er nytt og man kan framvise kvittering eller at det fortsatt innpakket.

Vi har samarbeid med Mattilsynet om de 5 desinfiseringsstasjoner langs vassdraget, to i Orkdal og Meldal, en i Rennebu. Her kan dere få desinfisert fiskeutstyret og får veterinærattest på at dette er blitt gjort. Pris pr. desinfisering er NOK 150,- første gang. Fra og med andre gang du desinfiserer i Orkla koster det NOK 100,- per gang. Attest fra første gang må da framvises.
Rettighetshavere og andre kortselgere vil spørre etter denne attesten ved salg av fiskekort. Oppsynet vil kontrollere om de fiskerne forskriften gjelder for har den nødvendige attesten.

Desinfiseringsstasjonene i 2011 vil bli ved:
Orkdal kommune:
Vertshuset Fannarheimr 72 48 53 89
Vormstad Camping 72 48 94 30

Meldal kommune:
Oddbjørn Halsetrønning 72 49 81 98
Jon Syrstad 909 11 335

Rennebu kommune:
Hanne Jorunn Sølna 913 96 450

 

Kilde: Orkla Fellesforvaltning