Valdoversikt for OJFF 2012

Sone 3 og 4 (1 Handicap fiskeplass)

Sone ¾ er en fiskeplass som passer best for mark og slukfiske. Dette er en plass som flo og fjære har innvirkning på. Fisket foregår på begge sider. Den ene siden har sandbanke og den andre har steinforbygging. Sonen er ca. 1 000 meter. Bunnforholdene er grus.
«Handicapfiskeplassen» er en støpt rampe på ca. 50 meter. Den er god når det er stor vannføring. (Det er søkt om utbedring av denne).

Sone 5

Dette er en fiskeplass som passer godt til fluefiske, men det er ikke noe problem å utøve sluk- og markfiske. Sonen er ca. 800 meter lang , og fiske er på begge sider av elva. Denne sonen har også innvirkning av flo og fjære. Bunnforholdene er grus.

Trettøya

Dette fiskevaldet har OJFF leid for første gang i år 2000. Det er et vald som er ca. 500 meter langt. Fisking foregår best fra Gjølmesli-siden, da det er sandstrand der. Den andre siden er vanskelig tilgjengelig med skogvokst elveforbygging. Sesongen 99 ble valdet lite brukt, og veldig få sendte inn fangstoppgaver. I sesongen 98 ble det fanget 153 fisker. Bunnforholdene er grus.

Sone 6

Sone 6 er et vald som passer godt for fluefiske, med stryk og rolige partier.
Fisket har vi bare på en side, men motfiske er ikke noe problem. Valdet er ca. 500 meter langt. Det er en fordel med vadebukse. Kun fluefiske med en og tohands fluestang  øvre  del i august.  Nedre del alle tillatte redskaper.        OBS Nytt i 2012 Flue på ØVRE DEL

Priser på fiskekort på OJFF sesongen 2012

 

   

 

  •  Sone              Døgn                      Uke                           Sesong                                      Medlem/ikkemedlem 
    
 

 

 3/4                        250/300                 1500/1900                    1900/2400

5                            250/300                 1500/1900                    1900/2400

Trettøya                250/300                                                       1700/2200

Sone 6 Kårmo       250/300                                                       3000/3500

 

 

 

 

 

 

  

 Medlemspris i Orkla JFF gis kun mot fremlagt medlemsbevis

Ungdomskort 16-20 år: 50% reduksjon i pris
Ektefeller : 50% reduksjon i pris
Alderspensjonister/uføre mot fremvist honnørkort: 500kr rabatt på sesongkort, 50 kr rabatt pr døgnkort.

Depositum Kr 100.- Gjelder alle kort
OBS OBS Ved manglende innsending av fangstoppgave mister man retten til kort neste sesong.