Tiurleik

joomplu:78Natur og miljøavdelinga har vært en runde på de forskjellige tiurleikene som de holder oppsyn med. Det rapporteres om lite Tiur, men bra med Røy. Hønuka var en uke forsinka på grunn av kulde og snø. Bildet over er tatt på en av leikene i Orkdal i år.