Fiskelykke med braksuksess

Fiskelykke med braksuksessSøndag 4. juli arrangerte vi fisketur for barn ved Songsjøen. Turen var et ledd i et samarbeide NJFF har med Statskog. Prosjektet  heter Fiskelykke, og skal stimulere barn til uteliv. Alle som blir med får fiskeutstyr gratis, og vi bedriver litt reklame og verving til foreningen. Innregistreringen startet med en strøm av barn med foresatte, og i løpet av 45 minutter hadde vi delt ut hele 70 stangsett. Dette var langt over det som var forventet, og undertegnede måtte jobbe hardt for å skaffe nok utstyr til alle. Været var med oss så vi fikk en kjempefin tur ved Songsjøen med 200 grillpølser, saft og kaffe. De aller fleste fisket med mark og dupp, og det ble tatt masse fin ørret der de største veide rundt 350 gram. For oss som jobber med fisketurene er det kjempemoro når alt klaffer og det blir som søndag med 150 personer på fisketur. Takk til alle som bidro!!

joomplu:88

joomplu:89