Påskjønnelse for stor innsats!

Påskjønnelse for stor innsats!

Tre medlemmer som får en fortjent oppmerksomhet av Orkla jeger- og fiskerforening for flott arbeid med å drifte og holde Songli Eiendom i stand.

Geir Håvard Ingdal, Bernt Ole Knudsen og Tom Roger Skogås har vært OJFF sine representanter i styret i Songli Eiendom siden selskapet kom i gang. Orkla JFF er en del av Sognli Eiendom gjennom et samarbeid med Naturvernforbundet, Grytdalens venner og Sør- Trøndelag fylkeslag NJFF. Geir Håvard som styreleder, Bernt Ole og Tom Roger som vararepresentanter til styret. De har lagt ned et stort arbeid for eiendommen, både administrativt og gjennom fysisk arbeid.

Det er vanskelig å verdsette nok det de har gjort og fortsatt gjør for å holde eiendommen i drift. Foreningen setter umåtelig stor pris på dem og håper at de setter pris på edle dråper som et tegn på det.

Fotograf alle bilder: Tor Åge Skinstad