Oversikt over hovedstyret, utvalgene og tillitsvalgte

Orkla Jeger og Fiskerforening

Oversikt over hovedstyret, utvalgene og tillitsvalgte

Valgt på årsmøte 29. mars 2012
       
Revidert 25.05.13 – Arne Kristian Mo  
Forklaring kode    
1 har igjen ett år eller valgt på nytt for ett år
2 gjenvalg eller ny og valgt for to år  
     

Hovedstyret

 

 

 

 

navn

kode

merknader

1 Arild Skirstad 1 leder hovedstyret 
2 Bernt Knudsen 1 nestleder 
3 Anders Nilsen 2 sekretær -ny
4 Terje Melby 1 kasserer – valgt for 1 år
5 Arne Kristian Mo 1 web/informasjon 
6 Eirik Solem 2 studieutvalget – ny
7 Ole Gundersen 1 lerdueutvalget 
8 Bernt Knudsen 1 fiskeutvalget 
9 Ottar  Knudsen 1 hundeutvalge 
10 John Arve Nybro 1 elgbanetvalget 
11 Tor Åge Skinstad 1 natur- miljø- og fotoutvalget 
12 Jan Atle Eriksen 1 knivutvalget 
13 Finn Berbusmel 1 vaktmester/materialforvalter
       
       

Lerdueutvalget

 

 

 

navn

kode

merknader

1 Ole Gundersen 1 utvalgsleder 
2 Per Olaf Opøien 1  
3 Jan Ludvik Røhme 1  
4 Tor Åge Skinstad 1  
5 Ingar Bergeng 2 gjenvalg
6 Kjetil Salberg 2 gjenvalg
7 Torbjørn Hestnes 2 gjenvalg
8 Geir A. Sommervold 1 valgt for 1 år
9 Tore Paulsen 2 gjenvalg
10 Rolf Aune 2 gjenvalg
11 Kenneth Grøset 1 valgt for 1 år
       
       

Fiskeutvalget

 

 

 

navn

kode

merknader

1 Bernt Knudsen 1 utvalgsleder 
2 Erik Ljøkelsøy 1  
3 Georg Garberg 1  
4 Tom Roger Skogås 1  
5 Torfinn Solheim 1  
6 Rune Landrø 2 gjenvalg
7 Bjørn Bolin 2 ny
8 Geir Evjen 2 gjenvalg
9 Kjell Spjøtvoll 2 gjenvalg
10 Ivar Hidle 2 gjenvalg
       
       

Hundeutvalget 

 

 

 

navn

kode

merknader

1 Ottar Knudsen 1 utvalgsleder 
2 Alf Birger Skinstad 1  
3 Kjell Jørund Lian 1  
4 Finn O Larsen 1  
5 Terje Husdal 2 ny
6 Kai Sterten 2 gjenvalg
7 Leif Åsmul 2 gjenvalg
       
       

Elgbaneutvalget 

 

 

 

navn

kode

merknader

1 John Arve Nybro 1 utvalgsleder 
2 Ove Roger Rømo 1  
3 Harald Gunnesmo 1  
4 Dagfinn Einum 2 gjenvalg
5 Geir Ove Nybro 2 gjenvalg
       
       

Studieutvalget 

 

 

 

navn

kode

merknader

1 Erik Solem 2 utvalgsleder – ny
2 ny medlem ikke avklart 2 ny
       

Natur- miljø- og fotoutvalget 

 

 

 

navn

kode

merknader

1 Tor Åge Skinstad 1 utvalgsleder 
2 Odd Fredrik Sletvold 1  
3 Svend Solberg 2 gjenvalg
4 Lotta Kleive 1 ny
5 Kari Hestad 2 ny
6 Joar Gaustad 2 ny
7 Anne Grimsyad 2 ny
       

Knivutvalget 

 

 

 

 

navn

kode

merknader

1 Jan Atle Eriksen 1 utvalgsleder 
2 Lars Mæhlen 2 gjenvalg
       

Revisorer – velges hvert år av årsmøtet

 

 

 

navn

kode

merknader

1 Tor Ola Svinsås 1 gjenvalg
2 Åge Lommundal 1 gjenvalg
       

Valgkomiteen – velges hvert år av årsmøtet

 

 

navn

kode

merknader

1 Torbjørn Evjen 1 gjenvalg
2 Johan Antonsen 3 gjenvalg for 3 nye år
3 Bjørn Hansen 2 ny for 2 nye år