Legge ut en hendelse

Her er en veiledning for hvordan du går frem for å legge til en kalenderhendelse på hjemmesiden.

Logg inn på hjemmesiden med brukernavn og passord. Det er en forutsetning at du har tilgang til dette.

Steg 1

Klikk på Administrer kalender i brukermenyen.

joomplu:123

Steg 2

Klikk på Legg til ny hendelse

joomplu:120

Steg 3

Fyll ut de aktuelle boksene under Felles:

  1. Tittel – Overskriften for hendelsen du legger inn (her må det stå noe)
  2. Kategori – Velg kategori for hendelsen du legger inn (her må det stå noe)
  3. Sted – Her kan du om ønskelig legge inn hvor hendelsen foregår
  4. Kontakt – Her kan du om ønskelig legge inn hvem som er kontaktperson for hendelsen
  5. Ekstra informasjon – Her kan du om ønskelig legge inn ekstra informasjon.
Fyll ut det du ønsker av informasjon i aktivitetsfeltet for å beskrive hendelsen. Her kan du legge inn tabeller, lenker, bilder, video osv.
 
   6. Klikk på Kalender for å legge inn dato og klokkeslett for hendelsen.

joomplu:121

Steg 4 

  7. Klikk på kalenderknappen og velg aktuell startdato for hendelsen og skriv inn klokkeslett for oppstart.
  8. Klikk på kalenderknappen og velg aktuell sluttdato om detter er avvikende fra startdato. Skriv inn evt. sluttklokkeslett.
  9. Hvis dette er en gjentagende hendelse kan du klikke på aktuell gjentagelsesfrekvens. F.eks. ukentlige møter.
 10. Avslutt ved å klikke på Lagre ikonet oppe til høyre. 

joomplu:122