Ole hedret med NJFF´s innsatsmedalje

joomplu:185Under fylkeslagets årsmøte i NJFF Sør Trøndelag  ble vår egen Ole Gundersen fortjent hedret med NJFF`s Innsatsmedalje. Langvarig frivillig innsats reionalt og lokalt førte til at fylkeslagets styre henvendte seg til forbundstyret med innstilling om tildeling av hedersbevisningen. Under stående applaus fra et samlet årsmøte mottok Oie Gundersen og Olaf Høsøien innsatsmedaljen. Denne ble utdelt av Generalsekretær i NJFF Espen Søilen.

                               VI GRATULERER
                                     Bernt Ole