Årsmøte 2013

joomplu:100Det innkalles til årsmøte i Orkla JFF i klubblokalet ”gamle Evjen skole” Torsdag 27. 03. 14 kl 19. 00

Til behandling etter vedtektene
1. Vanlige årsmøtesaker

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest innen 13. 03. 14
Eventuelle saker / forslag sendes leder – Arild Skirstad, Øvre Svartberget 9, 7300 ORKANGER. Eventuelt mail: arild.skirstad@norconsult.com

Vedlagt ligger elektronisk utgave av årsmeldingen som går ut til medlemmene i disse dager.