Ny skytesimulator

Ny skytesimulator

Orkla JFF har anskaffet skytesimulator!

Vi har installert simulatoren i klubbhuset på Evjen. Etter montering og testing er den nå klar til bruk.

Etterhvert vil det bli faste kvelder der klubbhuset vil være åpent, men i første omgang åpner vi for utleie til lag, kompisgjengen, og lignende. Pris medlemmer: 500kr pr. time. Pris ikke-medlem: 1000kr pr.time.

Skytesimulatoren driftes av jaktutvalget.

Skjema for booking:

Booking skytesimulator