JEGERPRØVEN 2016

JEGERPRØVEN 2016

Orkla JFF planlegger også i år å gjennomføre et jegerprøvekurs med oppstart i uke 9. Se vedlegg for mer informasjon.

Infoskriv JP 2016