Jegerprøven 2010

Jegerprøven 2010Torsdag 6. mai var siste obligatoriske kurskveld for kandidater til jegerprøven, nemlig skyting med hagle på leirduebanen i Husdalen. Kvelden er en viktig del av jegeropplæringen på kurset, da mange får sin første befatning med praktisk skyting med hagle her. Dette var også tilfelle i år. Imidlertid gjorde mange av kandidatene det meget bra, med 9 treff av 10 mulige.

joomplu:68

joomplu:69