Bra med laks i Orklas nedre deler

Det rapporteres om bra fiske i nedre deler av Orkla. På sone 4 er det tatt 12 Laks den første uken.

joomplu:79

Ove Dyrseth med laks på 8,2 kg

joomplu:80

Torfinn Solheim 6.3 kg

joomplu:81

Tom Karlsen 7,0 kg, Geir Strandstad 8,2 kg og Nils Hounisen 12,1 kg.