30 tonn med laks i Orkla sesongen 2010

Laksefangst i Orkla 2010Sesongen 2010 ble det tatt over 30 tonn med laks.

Fangsten er fordelt slik:
Storlaks 1857 (over 7 kilo)
Mellomlaks 2226 (mellom 3 og 7 kilo)
Smålaks 2008 (under 3 kilo)