Eksamen for jegerprøven

joomplu:77Torsdag ble eksamen for Jegerprøven avholdt i klubbhuset til Orkla JFF. Resultatet var jevnt over bra. 30 av 38 besto, som førte til en ståprosent på 78,9%. Dette er marginalt bedre enn i fjor, da 29 av 38 besto (76,3%). Beste resultat fikk Katrine Mogstad, som klarte 48 riktige av 50 mulige. Dette ble belønnet med kniv laget av Ola Rindal. Kniven er preget med OJFFs emblem på bladet og er unik i sitt slag. Studieutvalget i foreninga gratulerer så mye og ønsker lykke til med jakta!