Sjekk av gytebekker

Sjekk av gytebekkerMedlemmer av Orkla JFF har i høst sjekket gytebekker for sjø-ørretten i høst. Resultatet er nedslående. Her et bilde ifra Evensbekken ved utløpet. Det ble ikke funnetfisk av betydning i Evjensbekken. I Follobekken / Kvamsbekken ble det funnet noen fisker i øvre del. I Vorma ble det funnet noen laks men lite sjø-ørret.Medlemmer av Orkla JFF har i høst sjekket gytebekker for sjø-ørretten i høst. Resultatet er nedslående. Her et bilde ifra Evensbekken ved utløpet. Det ble ikke funnetfisk av betydning i Evjensbekken. I Follobekken / Kvamsbekken ble det funnet noen fisker i øvre del. I Vorma ble det funnet noen laks men lite sjø-ørret.