ÅRSMØTE ORKLA JEGER- OG FISKERFORENING

ÅRSMØTE ORKLA JEGER- OG FISKERFORENING

Det kalles inn til årsmøte i Orkla Jeger- og Fiskerforening i klubbhuset på Evjen torsdag 14.03. kl.19.00.

Til behandling etter vedtekter:

1. Vanlige årsmøtesaker.

2. Innkommende saker til årsmøte.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende 2 uker før møtet.

Saker sendes på e-post til leder@orkla-jff.no.

Velkommen!