ÅRSMØTE ORKLA JEGER- OG FISKERFORENING

ÅRSMØTE ORKLA JEGER- OG FISKERFORENING

Det kalles inn til årsmøte i Orkla Jeger- og Fiskerforening i klubbhuset på Evjen torsdag 30.03. kl.19.00.

Til behandling etter vedtekter:

1. Vanlige årsmøtesaker.

2. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende 2 uker før møtet.

3. Forslag til valg må være valgkomiteen i hende 2 uker før valget.

Saker og forslag sendes på e-post til leder@orkla-jff.no.

Det vil også bli servert pizza under årsmøtet.

Velkommen!