Årsmøte 2015

Årsmøte 2015

Det kalles inn til årsmøte i Orkla Jeger- og Fiskerforening i klubblokalet på Evjen torsdag den 31. mars klokken 19:00 i foreningens lokaler på Evjen.

Til behandling etter vedtekter:
1. Vanlige årsmøtesaker
2. Jubileumsbok
3. Innkommende saker til årsmøtet

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen 17. mars 2016.

Revidert regnskap for 2015 blir presentert i sin helhet på årsmøtet. Valgkomite presenterer sin innstilling til kandidater på verv som er på valg d.å.