Vil du bli jegerprøveinstruktør?

Orkla JFF ønsker i løpet av 2016 og utdanne flere jegerprøveinstruktører. Vi vil derfor i mars/april holde et informasjonsmøte for interesserte i vårt klubbhus på Evjen. Er du interessert eller kjenner noen som er det, så send meg en mail på: ersolem@gmail.com

Dato for infomøte kommer vi tilbake til.