Sjekk av gytebekker

Sjekk av gytebekkerMedlemmer av Orkla JFF har i høst sjekket gytebekker for sjø-ørretten i høst. Resultatet er nedslående. Her et bilde ifra Evensbekken ved utløpet. Det ble ikke funnetfisk av betydning i Evjensbekken. I Follobekken / Kvamsbekken ble det funnet noen fisker

Les mere...

Sel i Orkla

Ijoomplu:94 dag fikk jeg meg en stor overraskelse på Bårdshaug Herregård sin sone Fannrem 1. Kl 13.15 så jeg store bårer i elva på øvre enden av sone 5, og ropte over elva til en fiskekollega at nå kommer det laksestim. Stor ble overraskelsen da det etter hvert viste seg å være en velvoksen kobbe som laget uro i elva. I sin iver på å jakte laks, brydde den seg svært lite om oss på land, men satte stor fart opp elva. Det ble etter hvert mange som fikk tatt en titt på den lite velkomne gjesten, da den beveget seg helt opp til valdet Nedre Ekli før vi mistet kontakten med den. Det ble gjort flere forsøk på å skremme den tilbake ned elva, og vi håper den er kommet seg ned til sjøen igjen. Mange reagerte kraftig på besøket, og ønsket at den skulle avlives. Seint Mandag kveld var en slik tillatelse ennå ikke gitt, så vi får bare håpe at den forlater elva uten å gjøre større skade. 

Les mere...

Eksamen for jegerprøven

joomplu:77Torsdag ble eksamen for Jegerprøven avholdt i klubbhuset til Orkla JFF. Resultatet var jevnt over bra. 30 av 38 besto, som førte til en ståprosent på 78,9%. Dette er marginalt bedre enn i fjor, da 29 av 38 besto (76,3%).

Les mere...

Fiskesommer 2010

joomplu:85Fiskesommer er et samarbeidsprosjekt mellom , Mustad og NJFF, der det handler om å få barn ut på fisketur og friluftsliv. Et skikkelig anfall av dårlig Trøndervær truet en stund  hele fisketuren, men i siste liten kom oppholdsværet og

Les mere...