Nymalt klubbhus

joomplu:177Klubbhuset til OJFF på Evjen, har de siste årene blitt preget av tidens tann. Det ble derfor vedtatt på årsmøtet i 2012, å skrape/male hele huset. Dette er nå utført, og klubbhuset fremstår nå i en prakt det høver seg for en erverdig bygning. En stor takk til alle som har bidratt!