Sone 3 og 4

Sonebeskrivelse

Sone 3/4 er en del av elva som passer best for mark og slukfiske. Sonen blir påvirket av flo og fjære.
Fisket foregår på begge sider av elva. Den ene siden har sandbanke og den andre har steinforbygging.
Sonen er ca. 1 000 meter og  bunnforholdene er grus.

«Handicapfiskeplassen» er en støpt rampe på ca. 50 meter. Den er god når det er stor vannføring. (Det er søkt om utbedring av denne).

Priser

  Medlem Ikke-medlem

Døgn

15/7-31/8                 

Sesong

 250,-
1250,-

1900,-

300,- 
1750.-

2400,-

Medlemspris i Orkla JFF gis kun mot fremlagt medlemsbevis.

Ungdomskort 16-20 år: 50% reduksjon i pris.
Ektefeller : 50% reduksjon i pris.
Alderspensjonister/uføre mot fremvist honnørkort: 500kr rabatt på sesongkort, 50 kr rabatt pr døgnkort.

Depositum Kr 100.- Gjelder alle kort. 
OBS! Ved manglende innsending av fangstoppgave mister man retten til kort neste sesong.

Oversiktskart over elva

(Klikk i kartet for å zoome inn på detaljer)

{zoomin src=»/images/fiske/sonekart_stort.jpg»}/images/fiske/sonekart_lite.jpg{/zoomin}

Flyfoto av sone 3 og 4

 (Klikk i bildet for å zoome inn på detaljer)

{zoomin src=»/images/fiske/sone34_stort.jpg»}/images/fiske/sone34_lite.jpg{/zoomin}