Årsmøtet 2017

Det kalles inn til årsmøte i Orkla jeger- og fiskerforening i klubblokalet på Evjen torsdag 30. mars kl. 19.00.

Til behandling etter vedtekter:

  1. Vanlige årsmøtesaker
  2. Innkomne saker til årsmøtet

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen torsdag 16. mars 2017.

Etter årsmøtet vil det bli orientert om Husdalsutbygginga og Songlia.