Årsmøte Orkla Jeger- og Fiskerforening

Det kalles inn til årsmøte i Orkla Jeger- og Fiskerforening i klubbhuset på Evjen torsdag 31.03. kl.19.00.

Til behandling etter vedtekter:
1. Vanlige årsmøtesaker.

2. Innkommende saker til årsmøtet.

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende skriftlig innen 17 mars 2022.